آدرس: خیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت مقابل بانک رفاه مجتمع مریم واحد۱